บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299612 (13101)

อีเมล์ : d_1689475400


ดร.นิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299612 (15002)

อีเมล์ : grad@yru.ac.th