การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด