เลื่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

7 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เลื่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด