ขยายระยะเวลาการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

7 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด