ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

14 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 อีเมล [email protected]; [email protected] หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aprilseries.com เห็นควรประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจต่อไป