ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ ​16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา