ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.)

29 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลการสอบภาษาอังกฤษ

ผลการสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) นักศึกษาสามารถติดตามผลการสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. หน้าเว็บไซต์ของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา คลิก
  2. เพจเฟซบุ๊กศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิก