รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

7 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้

ผู้สมัครต้องเข้ากลุ่มไลน์ “บัณฑิตศึกษา 2564” ตาม QR Code ที่ส่งให้ทาง E-mail ที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการชี้แจงรายละเอียดในการเข้าสอบภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดการทดสอบดูจากเอกสารประกอบ คลิก