รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

18 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา