มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

23 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองบริการการศึกษาร่วมกับสำนักงานบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ ระบบ WEBEX โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา การใช้งานระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงกฎหมายเบื้องต้นที่นักศึกษาควรทราบ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพบปะ พูดคุย พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว