รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

9 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คลิก