ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

9 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ คลิก