ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา

23 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวาระการพิจารณาหลักคือ "การกำกับมาตรฐานบัณฑิตศึกษา"