ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4-2566

4 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 เมษายน 2566) เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ขออนุมัติ สำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา