การเข้าใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Thesis) ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

12 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Thesis) ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาสามารถลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา([email protected])

หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถลงทะเบียนสมัคร Google Account @yru.ac.thได้ที่ 

https://sites.google.com/a/yru.ac.th/google/lng-thabeiyn