บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 13101 (15001)

อีเมล์ :


นางสาวนิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

เบอร์ติดต่อ : 15002 (15002)

อีเมล์ :