ติดต่อเรา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

กองบริการการศึกษา ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9612